Copyright (c) TI-KOMPAKT s.r.o.
Design:  Reklamné štúdio David

Predstavenie spoločnosti
Kompaktné objektové odvzdávacie stanice
Tlakové a beztlakové nádoby
Zásobníkové ohrievače vody
Výmenníky tepla
Výmenníkové stanice, kotolne - referencie
Projekcia ústredného vykurovania - referencie

 
TI-KOMPAKT s.r.o.

Bytčická 89
010 09 Žilina

Tel.: 041 / 700 1734, 700 1735, 763 3064
Fax: 041 / 700 1733

E-mail: ti-kompakt@nextra.sk